XXII Sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:
30 grudnia o godzinie 11.00 odbyła się XXII sesja Rady Gminy Lubawa.
Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu na 2009 rok.
Przed głosowaniem projektu budżetu radni i władze urzędu otrzymali niespodzianki wykonane przez dzieci z Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej z Sampławy - świnki skarbonki. W głosowaniu nad budżetem spośród 13 radnych 11 głosowało za przyjęciem budżetu, 1 przeciw i jeden się wstrzymał.
Radni przegłosowali również zmiany zasad przyznawania i wysokości diet
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy
Lubawa,Obrady sesji trwały 1 godzinę i 15 minut.