Głos św. Jana Chrzciciela

Opublikowano:

''A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami''
Prolog Ewangelii jest Janowym hymnem ku czci objawienia się Słowa. Ten krótki fragment zawiera ''ogromny ładunek treści i głębię prawdy o tajemnicy Jezusa Chrystusa: nie tylko przynosi od Boga Słowo, ale sam jest Jego Słowem - Pełnią i Pośrednikiem Objawienia''.

Ponieważ początek Ewangelii według świętego Jana zawiera podstawowe prawdy Bożego Objawienia i korzenie naszej wiary, warto je wyeksponować w przepowiadaniu...

więcej w >>>Głosie Jana Chrzciciela<<<