Msza św. z udziałem chorych w kościele Farnym w Lubawie

Opublikowano:

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W Lubawie dzień ten obchodzony jest 3 lipca na zakończenie uroczystości odpustowych w Lipach.

W kościele św. Anny o godz. 10.30 odprawiona została Msza święta dla chorych, z udziałem chorych i osób opiekujących się chorymi. Mszę świętą koncelebrowaną z udziałem kapłanów odprawił proboszcz parafii ks. Mieczysław Rozmarynowicz. Homilię wygłosił ks. Janusz Jędryszek - franciszkanin, pustelnik na Świętej Górze Polanowskiej koło Darłowa. 

Ojciec Janusz podkreślił, że nie ma innej możliwości zrozumienia sensu choroby i cierpienia człowieka, jak ta w relacji do wiary w Boga i naszego planu Zbawienia. Choroba i starość jest darem Boga wpisanym w nasze życie, jednak w swoim życiu i cierpieniu musimy kierować się znakiem krzyża, w to musimy wierzyć...

Po homilii kapłani udzielili Sakramentu namaszczenia chorych. Sakrament ten w ciągu życia można przyjąć wielokrotnie. Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych nie ma na celu - jak się kiedyś sądziło, przygotowania człowieka na śmierć, lecz także umocnienie go w jego cierpieniu i słabości. (mz)