Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 22 – 31.08.2011 r.

Opublikowano:
PRZEBUDOWA DROGI W BYSZWAŁDZIE

Trwają prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława wykona przebudowę drogi wraz z chodnikami, zatokę autobusową, parkingi i odwodnienie. Wartość zadania wynosi 2 mln 454 tys. 698 zł. Termin realizacji do listopada 2011 roku.

PRZETARG NA CHODNIKI

Została podpisana umowa na przebudowę i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Wpłynęło siedem ofert. Do realizacji zadania wybrano firmę MUSA z Targowiska Dolnego za cenę 241 tys. 812, 23 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2011 r.

MODERNIZACJA WODOCIĄGÓW

Została podpisana umowaz firmą: Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski na budowę i modernizację systemu wodociągowego na terenie gminy Lubawa. Wartość inwestycji wyniesie 1 mln 68 tys. 798 zł brutto.Zadanie zostanie dofinansowane w 50% w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

KONKURS NA OLIMPIADĘ

Ogłoszony został konkurs na Zorganizowanie XVIII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2011 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Termin składania ofert upływa 23 sierpnia 2011 roku.

REMONTY SZKÓŁ

Zakończyły się prace remontowe w Zespole Szkół w Prątnicy polegające na położeniu płytek przemysłowych na posadzkach i schodach. Zadanie za kwotę 31 tys. 800 zł brutto wykonała firma „MARCUS” z Rożentala.

Została podpisana umowa z firmą P.H.U OKNA z Lubawy na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Rożentalu. Do 30 sierpnia zostanie wymienionych 12 okien. Wartość zadania 17 tys. 235 zł brutto.

Firma Usługi Remontowo-Budowlane do 20 sierpnia wykona remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie. W ramach zamówienia zostaną odnowione: sala audiowizualna, kuchnia i pomieszczenie gospodarcze oraz klasa. W tej samej szkole firma Handlowo-Usługowa Hydromat dokona wymiany instalacji kanalizacyjnej wraz z podłączeniem szamba. Prace zakończą się do 13 sierpnia 2011 r.

Została podpisana umowa z firmą ogólnobudowlaną z Rożentala na wykonanie prac remontowych w budynku Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki, polegających na osuszeniu ścian budynku. Termin realizacji zadania do 30 września 2011. Koszt 64 tys. 944 zł brutto.

WÓZ STRAŻACKI

W piątek, 26 sierpnia o godz. 15:00 wójtbędzie uczestniczył w uroczystościach przekazania ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.

MODERNIZACJA LINII NR 9

W środę, 31 sierpnia o godz. 12:00 wójtweźmie udział w spotkaniu informacyjnym z kierownictwem kontraktu „Modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 obszar LCS Iława”. Celem spotkania będzie omówienie zakresu realizowanych prac przez Budimex S.A. oraz uszczegółowienie zasad współpracy z instytucjami administracji państwowej.