Zajęcia plastyczne w klimacie Andrzejkowym

Opublikowano:

Dodatkowe zajęcia  plastyczne w klimacie Andrzejkowym Zajęcia plastyczne to proces kreatywnego wyrażania się za pomocą różnych narzędzi plastycznych, takich jak farby, kredki, plastelina czy ogólnie dostępny  papier. Co ważne - bardzo często poprzez prace plastyczne dzieci wyrażają swoje emocje i przemyślenia. Ukazują w ten sposób swoją indywidualność, niepowtarzalność. 

W Przedszkolu Niepublicznym „Bajkolandia” dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania plastyczne. Dzięki dodatkowym zajęciom plastycznym. Przedszkolaki mogą rozwijać zdolności motoryczne, językowe, społeczne, samodzielne podejmowanie decyzji, oraz podejmowanie ryzyka i pomysłowość w czasie wykonywania autorskich prac plastycznych . 

„Żółwiki” w tym tygodniu podczas dodatkowych zajęć  z plastyki wykonały techniką mieszaną rysując suchymi pastelami oraz wklejając gotowe elementy-„Magiczne kule”. Aktywność plastyczna małym artystom dała dużo radości, co można zobaczyć na fotorelacji.  

Materiał: P.N. „Bajkolandia”