Podziękowania dla odchodzących i nowych sołtysów na zakończenie Sesji Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W dniach 05.09.2023 r. – 25.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Lubawa.
Zmiany sołtysów nastąpiły w sołectwach: Losy, Szczepankowo, Czerlin i Sampława.
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Lubawa 29 września, wójt Tomasz Ewertowski oraz radni podziękowali tym, którzy odeszli oraz powitał nowych sołtysów, którzy uczestniczyli w sesji gminy po raz pierwszy, życząc dobrej współpracy.

Zmiany sołtysów nastąpiły w sołectwach: Losy, Szczepankowo, Czerlin i Sampława.

Aktualna lista sołtysów Gminy Lubawa:

Sołectwo Prątnica- Jan Kowalkowski
Sołectwo Mortęgi- Alicja Zabłotna
Sołectwo Tuszewo- Ewa Budzińska
Sołectwo Wałdyki- Ewelina Jarząbek
Sołectwo Grabowo- Jolanta Bukowska
Sołectwo Pomierki- Piotr Roszczynialski
Sołectwo Gierłoż Polska- Dominik Sadowski
Sołectwo Zielkowo- Zbigniew Trzeszewski
Sołectwo Rożental- Agnieszka Deptuła
Sołectwo Ludwichowo- Anna Rudnik
Sołectwo Targowisko- Aleksandra Pielenc
Sołectwo Rakowice- Judyta Wierzbicka
Sołectwo Losy- Zbigniew Ewertowski
Sołectwo Gutowo- Jadwiga Kasprowicz
Sołectwo Rumienica- Jolanta Dybich
Sołectwo Raczek- Anna Grabkowska
Sołectwo Byszwałd- Elżbieta Treder
Sołectwo Szczepankowo- Przemysław Karpiński
Sołectwo Lubstyn- Zbigniew Ochenkowski
Sołectwo Lubstynek- Kazimierz Chyziński
Sołectwo Czerlin- Małgorzata Golder
Sołectwo Łążyn- Sylwia Wandzlewicz
Sołectwo Kazanice- Stanisław Wiśniewski
Sołectwo Złotowo- Jan Licznerski
Sołectwo Omule- Piotr Kuczyński
Sołectwo Sampława- Dorota Polanowska
Sołectwo Fijewo- Stanisław Kowalkowski

(mz) 
foto mz