Nagrody dla sportowców i uczniów szkół Gminy Lubawa

Opublikowano:

Na dzisiejszej XLVIII Sesji Rady Gminy (29 września 2023 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie.
Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom przekazał: wójt Tomasz Ewertowski.

Z dziewięciu szkół na terenie gminy Lubawa stypendium za wyniki osiągnięte w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 otrzymało łącznie 71 uczniów (7 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 62 stypendia za wyniki w nauce oraz 2 stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Ilość stypendiów w poszczególnych szkołach w II semestrze roku szkolnego 2022/2023:
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach: 1 stypendium sportowe oraz 1 za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie: 2 stypendia sportowe oraz 9 za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie: 3 stypendia sportowe, 6 za wyniki w nauce oraz 1 za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy: 8 stypendiów za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu: 9 stypendiów za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa w Tuszewie: 19 stypendiów za wyniki w nauce oraz 1 za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
Szkoła Podstawowa im. Ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach: 1 stypendium sportowe oraz 4 stypendia za wyniki w nauce.
Szkoła Podstawowa w Rumienicy: 1 stypendium za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie: 5 stypendiów za wyniki w nauce.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

UG Lubawa 
foto mz