Wybory sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach Gminy Lubawa

Opublikowano:

W dniach 18.09.2023 r.- 21.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach: Lubstyn, Lubstynek, Czerlin, Łążyn, Kazanice, Złotowo, Omule, Sampława.

Zmiany sołtysów w minionym tygodniu nastąpiły w sołectwach Czerlin i Sampława.
Poniżej podajemy informacje dotyczące wyników wyborów z podziałem na poszczególne sołectwa:
• Sołectwo Lubstyn - Zbigniew Ochenkowski (7 głosów za na 11 osób głosujących- głosy podzieliły się na 2 kandydatów),
• Sołectwo Lubstynek - Kazimierz Chyziński (15 głosów za na 16 osób głosujących),
• Sołectwo Czerlin - Małgorzata Golder (17 głosów za na 17 osób głosujących),
• Sołectwo Łążyn - Sylwia Wandzlewicz (43 głosy za na 45 osób głosujących),
• Sołectwo Kazanice - Stanisław Wiśniewski (22 głosy za na 46 osoby głosujące- głosy podzieliły się na 3 kandydatów),
• Sołectwo Złotowo - Jan Licznerski (45 głosów za na 58 osób głosujących),
• Sołectwo Omule - Piotr Kuczyński (31 głosów za na 32 osoby głosujące),
• Sołectwo Sampława - Dorota Polanowska (37 głosów za na 39 osób głosujących).
Wybory sołtysów i rad sołeckich zakończą się zebraniem sołectwa Fijewo w dniu
25.09.2023 r.

UG Lubawa