Wybory sołtysów i rad sołeckich Gminy Lubawa

Opublikowano:

W dniach 11.09.2023 r.- 14.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w kolejnych miejscowościach na terenie gminy Lubawa. Wyboru sołtysa dokonano w sołectwach: Ludwichowo, Targowisko, Rakowice, Losy, Gutowo, Rumienica, Raczek, Byszwałd, Szczepankowo.

W minionym tygodniu zmiany sołtysów nastąpiły w sołectwach Losy i Szczepankowo.
Poniżej podajemy informacje dotyczące wyników wyborów z podziałem na poszczególne sołectwa:
• Sołectwo Ludwichowo- Anna Rudnik (24 głosy za na 24 osoby głosujące),
• Sołectwo Targowisko- Aleksandra Pielenc (39 głosów za na 39 osób głosujących),
• Sołectwo Rakowice- Judyta Wierzbicka (86 głosów za na 100 osób głosujących),
• Sołectwo Losy- Zbigniew Ewertowski (4 głosy za na 5 osób głosujących),
• Sołectwo Gutowo- Jadwiga Kasprowicz (37 głosów za na 41 osób głosujących),
• Sołectwo Rumienica- Jolanta Dybich (47 głosów za na 54 osoby głosujące),
• Sołectwo Raczek- Anna Grabkowska (8 głosów za na 8 osób głosujących),
• Sołectwo Byszwałd- Elżbieta Treder (45 głosów za na 47 osób głosujących),
• Sołectwo Szczepankowo- Przemysław Karpiński (37 głosów za na 41 osób głosujących).

U.G Lubawa