Wybory Sołtysów w Gminie Lubawa

Opublikowano:

Minął pierwszy tydzień zebrań wiejskich zwołanych przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich. Znamy już nazwiska osób, które obejmą funkcję Sołtysa oraz zasiądą w Radach Sołeckich przez najbliższe 4 lata w sołectwach: Prątnica, Mortęgi, Tuszewo, Wałdyki, Grabowo, Pomierki, Gierłoż Polska, Zielkowo, Rożental.

Dotychczas we wszystkich sołectwach, w których odbyły się już zebrania wyborcze nie nastąpiły żadne zmiany w gronie sołtysów w porównaniu do minionej kadencji. Nie pojawili się także inni kandydaci do sprawowania tej funkcji.

Poniżej podajemy informacje dotyczące wyników wyborów z podziałem na poszczególne sołectwa:
• Sołectwo Prątnica- Jan Kowalkowski (30 głosów za na 31 osób głosujących),
• Sołectwo Mortęgi- Alicja Zabłotna (60 głosów za na 70 osób głosujących),
• Sołectwo Tuszewo- Ewa Budzińska (37 głosów za na 39 osób głosujących),
• Sołectwo Wałdyki- Ewelina Jarząbek (22 głosy za na 22 osoby głosujące),
• Sołectwo Grabowo- Jolanta Bukowska (30 głosów za na 32 osoby głosujące),
• Sołectwo Pomierki- Piotr Roszczynialski (18 głosów za na 19 osób głosujących),
• Sołectwo Gierłoż Polska- Dominik Sadowski (20 głosów za na 20 osób głosujących),
• Sołectwo Zielkowo- Zbigniew Trzeszewski (56 głosów za na 58 osób głosujących),
• Sołectwo Rożental- Agnieszka Deptuła (98 głosów za na 102 osoby głosujące).
Podczas wiejskich zebrań wyborczych wyłoniono także składy rad sołeckich, wspierających pracę sołtysów.

  UG Lubawa