Zanamy starostów dożynkowych tegorocznych dożynek Gminy Lubawa

Opublikowano:

Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą: Małgorzata Brzozowska z Kazanic i  Roman Draszewski z Zielkowa.

Starościna:
Małgorzata Brzozowska
od 29 lat wspólnie z mężem Andrzejem prowadzi gospodarstwo rolne w Kazanicach. Gospodarstwo małżeństwo przejęło po rodzicach pana Andrzeja. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – 500 sztuk rocznie oraz bydła opasowego. Na gospodarstwo składają się także 24 hektary ziemi, są to przede wszystkim uprawy zbóż z przeznaczeniem dla własnej hodowli zwierząt. Rodzina państwa Brzozowskich od lat modernizuje i rozbudowuje swoje gospodarstwo, w którym nie brakuje nowoczesnego parku maszynowego. Państwo Brzozowscy są rodzicami trojga dzieci: 30-letniej Moniki, która założyła własną rodzinę, 27-letniego Pawła, który mieszka z rodzicami oraz 25-letniego Karola, który został księdzem i służy w Grudziądzu. Pani Małgorzata działa także w Kole Gospodyń Wiejskich w Kazanicach.

Państwo Brzozowscy z synem Pawłem i wnuczką Oliwią (córeczką Moniki) 

Starosta:
Roman Draszewski
z Zielkowa w 1982 roku przejął rodzinne gospodarstwo. Od 37 lat w jego prowadzeniu pomaga mu żona Henryka. Wspólnie zajmują się hodowlą bydła i krów mlecznych – stado tworzy 45 sztuk bydła opasowego i 12 krów.
Na powierzchni 28 hektarów w strukturze zasiewów dominują zboża i kukurydza wykorzystywane na własne potrzeby.
Małżeństwo wychowało troje dzieci: 36-letnią Jolantę, 35-letniego Łukasza oraz 21-letniego Dominika, który mieszka z rodzicami.
Pan Roman od 35 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielkowie, od ponad 25 pełniąc funkcję prezesa.

Państwo Draszewscy z synem Dominikiem

UG Lubawa