Zabytki z dofinansowaniem w gminie Lubawa

Opublikowano:

Do parafii pw. świętego Wawrzyńca w Rożentalu oraz parafii pw. świętej Barbary w Złotowie trafią środki w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków. Inwestycje o łącznej wartości  1 mln 110 tys. złotych prawie w całości pokryje rządowe dofinansowanie.

W ramach zadań zostanie zrealizowany:
Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Rożentalu oraz konserwacja zewnętrznych drewnianych ścian kościoła.  Zakres planowanych prac będzie obejmował:
1. kompleksową wymianę pokrycia dachowego,
2. wymianę obróbek blacharskich miedzianych na nowe,
3. przełożenie rynien i rur spustowych miedzianych wraz z wymianą uszkodzonych elementów,
4. wzmocnienie konstrukcji dachu,
5. wymianę instalacji odgromowej,
6. wymianę gontu,
7. impregnację drewnianej elewacji,
8. wymianę deski okapowej/wentylacyjnej,
9. wymianę drewnianych żaluzji wentylacyjnych na wieży kościoła
Dofinansowanie 980 000,00 zł, całość zadania 1 000 000 zł.

Konserwacja dzwonnicy przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Barbary w Złotowie. Planowany zakres prac:
1. wykonanie dezynsekcji dzwonnicy metodą fumigacji
2. wykonanie zabezpieczenia przeciw szkodnikom elewacji kościoła i konstrukcji dachu celem zmniejszenia ryzyka ponownego zasiedlenia drewna przez owady
Dofinansowanie 107.800,00 zł , całość zadania 110 000 zł.

UG Lubawa