103. ROCZNICA PLEBISCYTU NA WARMII, MAZURACH i POWIŚLU

Opublikowano:

W czwartek 15 czerwca uczciliśmy 103. rocznicę Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
Gminne uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem w Lubstynku, gdzie wójt i przybyli goście złożył kwiaty. Następnie w kościele w Złotowie ksiądz dziekan Marcin Staniszewski odprawił Mszę Świętą. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do pobliskiej szkoły podstawowej po drodze składając wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniająca plebiscyt.

W programie uroczystej akademii znalazło się powitanie gości przez dyrektor Justynę Kwiatkowską oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Został także rozstrzygnięty konkurs poetycki „Historia Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu wierszem pisana”.

Okolicznościowe przemówienia m.in. wygłosili wójt Tomasz Ewertowski oraz senator Bogusława Orzechowska.  Odczytany został również list wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Goście wydarzenia mieli także okazję  wysłuchać prelekcji historycznej dr. Krzysztofa Kierskiego z Delegatury IPN w Olsztynie.

UG Lubawa    
foto mz i UG Lubawa