MORTĘGI. ZREALIZOWANO KOLEJNE INWESTYCJE W GMINIE LUBAWA

Opublikowano:

W Mortęgach odbyło się oficjalne otwarcie dwóch inwestycji. Pierwszym z zrealizowanych projektów była przebudowa drogi gminnej nr 147044N w miejscowości Mortęgi. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansował inwestycję kwotą 1 821 448,30 zł, a wartość całego zadania wyniosła 2 742 689,69 zł. Wykonawcą prac była firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. W ramach projektu przebudowano odcinek drogi o długości 599 metrów od drogi powiatowej do zabudowań mieszkalnych.

Drugim przedsięwzięciem było uzupełnienie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mortęgi. Projekt ten został dofinansowany z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, kwotą 320 985,77 zł. Wartość zadania wyniosła 470 304,68 zł, a wykonawcą była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie. Po uzupełnieniu miejscowość została skanalizowana praktycznie w całości.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał wójt Tomasz Ewertowski. W wydarzeniu uczestniczyli, m.in.: w imieniu wojewody – wicewojewoda Piotr Opaczewski, minister Andrzej Śliwka, parlamentarzyści: senator RP Bogusława Orzechowska, w imieniu posła Zbigniewa Babalskiego asystent Dawid Olszewski,  radny sejmiku województwa i dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Olsztyn Grzegorz Kierozalski, Maciej Mikołajczyk dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ilawie, przedstawiciele wykonawcy, nadzoru, radni gminni: Piotr Karczewski, Joachim Dutkiewicz oraz sołtys Mortęg Alicja Zabłotna.

Wójt w kilku słowach opowiedział o inwestycji oraz podziękował przedstawicielom rządu oraz wszystkim parlamentarzystom za okazane wsparcie w pozyskaniu dofinansowania na zadania. Oddaną do użytku drogę gminną poświęcił ksiądz dziekan Marcin Staniszewski. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Słodki poczęstunek na zakończenie spotkania zorganizował Klub Senior + w Mortęgach. Dziękujemy!

UG Lubawa 
foto mz