Olimpiada wiedzy rolniczej w gminie Lubawa

Opublikowano:

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się powiatowe eliminacje  Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie- OT w Iławie (filia Lubawa).
Olimpiada kierowana jest do młodych, przedsiębiorczych osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących tereny wiejskie. Młodzi rolnicy mieli za zadanie rozwiązać test z zakresu wiedzy ogólnorolniczej, rynku rolnego, ekologii, biologii i BHP w rolnictwie. W konkursie wzięło udział 17 uczestników z terenu powiatu iławskiego.
WYNIKI:
1. miejsce - Jakub Ługiewicz - Kołodziejki
2. miejsce - Damian Licznerski - Złotowo
3. miejsce - Piotr Wiśniewski - Kazanice
Osoby te będą reprezentowały nasz powiat podczas olimpiady szczebla wojewódzkiego.

Uczestnicy konkursu otrzymali liczne, wartościowe nagrody i upominki. Ich sponsorami byli między innymi Starostwo Powiatowe w Iławie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Gmina Lubawa. Nagrody wręczyli wice wójt Marian Licznerski oraz kierownik iławskiego oddziału ODR Zbigniew Rudnicki.

UG Lubawa