Rodzinny Piknik Integracyjny w Lubawskich Łazienkach

Opublikowano:

4 czerwca od godz. 12.00 -18.00 odbył się piknik rodzinny pt. Lubawa silna Rodziną. Organizatorami byli: burmistrz miasta, MOPS oraz miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. W niedzielę dla rodzin organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, karaoke, wata cukrowa i popcorn. Można było poukładać klocki, zarówno lego, jak i drewniane.

Galeria Okienko zaprosiła do twórczego kącika. Podczas pikniku ogłoszono wyniki konkursu zorganizowanego w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w tym roku przebiegającego pod hasłem "Razem tworzymy Rodzinę".
Z-ca burmistrza Lubawy Sławomir Jamroży wręczył nagrody za prace w konkursie  plastycznym, grafiki komputerowej i fotograficznym. (mz)