SESJA Z ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

Opublikowano:

Radni Gminy Lubawa zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Tomaszowi Ewertowskiemu. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji, w środę 31 maja br.

Najważniejszymi punktami XLV Sesji Rady Gminy Lubawa było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubawa oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie, radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2022, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 72.374.890,89 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 77.735.902,08 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 18.835.264,37 zł. Na działalność Gminy Lubawa, składa się praca wielu osób, które funkcjonują w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Wójt przekazał im wszystkim słowa podziękowania kierując je do radnych, sołtysów, pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli poszczególnych środowisko współpracujących z Gminą Lubawa. Podkreślił także, że gmina znajduje się w dobrym stanie finansowym i gospodarczym, a to oznacza, że istnieje potencjał i możliwość dalszego rozwoju.

UG Lubawa