RUSZA ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAZANICACH

Opublikowano:

Wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kazanicach. Zadanie o wartości prawie 7 mln złotych otrzymało 4 mln 655 tys. złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie obejmowała:
1. działania zwiększające przepustowość oczyszczalni z 300 m3 na min. 400 m3 na dobę (konieczne w związku z realizowaną budową sieci kanalizacji na terenie Gminy Lubawa),
2. budowę instalacji do zagospodarowania osadów ścieków,
3. budowę instalacji do przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi,
4. automatyzację procesów technologicznych wraz z rozbudową systemu wizualizacji, celem zapewnienia właściwego funkcjonowania procesów oczyszczania ścieków oraz szybkiej reakcji w razie wystąpienia  awarii lub zaburzenia procesów oczyszczania ścieków.
Inwestycję wykona firma Fiszer z Brodnicy. Umowę na realizację zadania podpisał prezes  – Michał Fiszer. Termin wykonania inwestycji to czas do 14 miesięcy a więc do lipca 2024 roku.

UG Lubawa