SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKAMI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH I KLUBÓW SENIORA

Opublikowano:

W dniu 29 marca 2023r. w sali sesyjnej Urząd Gminy Lubawa  odbyło się spotkanie wójta Tomasza Ewertowskiego z przedstawicielkami 12 kół gospodyń wiejskich oraz 5 klubów seniora z terenu gminy Lubawa.
Spotkanie poświęcone było omówieniu dotychczasowej współpracy oraz organizacji zadania Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich, które zaplanowane jest do realizacji w okresie od 17-20 kwietnia 2023r w partnerstwie z Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pracy socjalnej realizowanej metodą organizacji społeczności lokalnej z uczestnikami klubów seniora i kół gospodyń wiejskich w gminie Lubawa.

UG Lubawa