Wręczenie promes na nowe samochody pożarnicze w tym dla miasta i gminy Lubawa

Opublikowano:

29 marca br. na placu Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie odbyła się uroczysta zbiórka  z okazji wręczenia promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego. Dzięki programowi rządowemu do jednostek OSP w całym kraju trafi 675 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Na Warmię i Mazury zakupionych będzie aż 31 tego typu pojazdów.

W uroczystości przekazania promes uczestniczyli m.in.: Senator RP Pani Bogusława Orzechowska, Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski, Andrzej Śliwka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki, Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński, Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie Jarosław Bogusz, Komendanci Powiatowi PSP, Samorządowcy.
Promesy otrzymało 10 jednostek:

OSP Reszki,
OSP Rudzienice,
OSP Lubawa,
OSP Biskupiec,
OSP Goryń,
OSP Zwiniarz,
OSP Prątnica,
OSP Omule,
OSP Uzdowo,
OSP Liwa.
Powiat iławski otrzymał dofinansowania na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla 5 jednostek:

OSP Goryń,
OSP Lubawa,
OSP Omule,
OSP Prątnica,
OSP Rudzienice.

Przekazanie promes, to wręczenie aktów potwierdzający otrzymanie środków finansowych na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zakup sfinansowany zostanie ze środków:
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Środków ubezpieczeniowych, dofinansowania samorządów gminnych,
dotacji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski,
Zdjęcia: st. kpt. Grzegorz Różański.