Otwarcie drogi gminnej 147033N w Sampławie gm.Lubawa

Opublikowano:

8 listopada o  godz. 13 w Sampławie została  otwarta  droga  gminna 147033N  . Podczas uroczystego  przecięcia  uczestniczyli  poseł na Sejm - Robert Gontarz, Piotr Opaczewski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski,przedstawiciel  wykonawców, sołtys  wsi Sampława -  Iwona Rutkowska oraz  gospodarz  Wójt Gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski.

Podczas  uroczystego  otwarcia byli  także:z-ca  wójta - Marian Licznerski, Przewodniczący Rady  Gminy Lubawa - Jan Laskowski  oraz  radny - Joachim Dutkiewicz, Komendant Komisariatu Policji w Lubawie podkom. Roman Gancarz,  Adam Marciniak z firmy  "DREW-HIT".   Drogę poświęcił ks.  Stanisław  Guzowski proboszcz parafii Sampława.

Przebudowa drogi gminnej nr 147033N do gminnych terenów inwestycyjnych w Sampławie została w 60 proc. sfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Dofinansowanie wyniosło: 1 017 413,81 zł
Całkowita wartość: 1 695 689,69 zł

W ramach inwestycji powstało 1310 metrów bieżących drogi o nawierzchni bitumicznej. Przebudowę wykonała firma Colas Polska. Zakres rzeczowy projektu objął przebudowę drogi, chodnika, miejsca zatrzymania autobusu, wykonanie odwodnienia, oświetlenia, oznakowania oraz nasadzenie zieleni.   

(mz)