Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 147047N w Grabowie

Opublikowano:

W poniedziałek 26 września odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez gminę Lubawa. Budowa ok. 900 metrów drogi gminnej, tzw. „obwodnicy” Grabowa prowadzącej od drogi powiatowej nr 1214N do drogi gminnej nr 147047N, zrealizowana została w celu odciążenia centrum wsi Grabowo od intensywnego ruchu ciężkich pojazdów. 

Zadanie wykonano z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Inwestycja o wartości prawie 3 mln 500 tys. złotych otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 mln. 400 tys. złotych.

Wykonawcą budowy była firma Colas, która wykonała prace przygotowawcze, ziemne, odwodnienia powierzchniowe, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi. Wszystkie elementy zadania wykonano pod nadzorem inwestorskim.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał wójt Tomasz Ewertowski. W wydarzeniu uczestniczyli, m.in.  senator RP Bogusława Orzechowska, poseł Robert Gontarz, wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski, przedstawiciele wykonawcy, nadzoru, właściciele firmy Constract, sołtys Grabowa oraz mieszkańcy. 

Wójt w kilku słowach opowiedział o inwestycji oraz podziękował wojewodzie i parlamentarzystom za okazane wsparcie w pozyskaniu dofinansowania zadania. Oddaną do użytku drogę gminną poświęcił ksiądz proboszcz Mariusz Matusiak. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.

UG Lubawa 
foto mz