Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 16 – 23.05.2011 r.

Opublikowano:

DOFINANSOWANIE NA PLAC ZABAW

Został pozytywnie rozpatrzony wniosek Gminy Lubawa na „Remont i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Byszwałd” w ramach konkursu pod nazwą "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla", Działanie 1: Mała infrastruktura wiejska.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia przewiduje się prace konserwacyjne oraz zakup nowych zestawów zabawowych dla dzieci. Wartość projektu 20 tys. zł

DOFINANSOWANIE NA DROGĘ

Trwa przebudowa drogigminnej w Władykach. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka o długości 360 metrów. Dotacja w wysokości 100 tys. zł została przyznana ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej. Wykonawca inwestycji firma Skanska S.A. z Warszawy został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w którym startowało 10 firm. Decydującym kryterium wyboru była cena.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku ok. 1 kilometra. Jest to kolejny etap modernizacji drogi gminnej w ciągu od drogi krajowej nr 15 do drogi powiatowej Lubawa – Targowisko – Rakowice.W ubiegłym roku wyremontowano 500 metrowy odcinek nawierzchni od „krajówki” do Targowiska.

Koszt inwestycji wynosi 1 mln 289 tys. 189,13 zł. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek).

Część druga inwestycji dotyczy przebudowy mostu. Za kwotę 109 tys. 303,40 zł firma Skanska S.A. m.in. wykona: roboty rozbiórkowe; roboty związane z wykonaniem nawierzchni i nasypów. Prace potrwają do 15 lipca.

VI MAJOWY PIKNIK DZIECIĘCY

W środę, 18 maja o godz. 10:00 na boisku sportowym w Łążynie odbędzie się VI Majowy Piknik Dziecięcy dla dzieci z ośrodków przedszkolnych działających na terenie gminy Lubawa.

XIII DNI RODZINY

W środę, 18 maja o godz. 12:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynierozpoczną się uroczystości związane z obchodami XII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny.

DORZECZE DRWĘCY

W czwartek, 19 maja o godz. 12:00 w Domu Kultury w Kurzętniku odbędzie się XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA

W środę, 18 maja o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Natomiast wczwartek, 19 maja o godz. 12:00 posiedzenie Rady Powiatu Iławskiego.

KONFERENCJA W OSTRÓDZIE

W piątek 20 maja o godz. 10:00 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie odbędzie się konferencja p.n. „O lepszą jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną”

SPOTKANIE HISTORYCZNE

W piątek, 20 maja o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mazanowie odbędzie się spotkanie historyczne z Andrzejem Różyckim, dowódcą Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), ostatnim spośród żyjących „Żołnierzy Wyklętych”.

KAMPANIA SPOŁECZNA – „POMAGANIE LUDZKA RZECZ”

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa rozpoczął kampanię społeczną„Pomaganie - ludzka rzecz”,której celem jest upowszechnienie informacji na temat wolontariatu.

Dodatkowo zapraszamy wszystkie osoby chętne do włączenia się w grupę wolontariuszy w gminie Lubawa. Biuro programu „Centrum Wolontariatu” Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa mieści się w Lubawie, przy ul. 19-stycznia 25 (budynek „Antares”). Wszelkich informacji udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy LubawaAleksandra Długokęckapod nr tel. (89) 645-30-30.