Aleksandra Pielenc sołtysem wsi Targowisko Dolne w gm.Lubawa

Opublikowano:

W dniu 14 lipca br. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym  odbyło się zebranie wiejskie. Jednym z punktów zebrania były wybory  uzupełniające na stanowisko sołtysa wsi w związku z rezygnacją dotychczasowej Pani sołtys Karoliny Wiśniewskiej. Zebraniu przewodniczył mieszkaniec wsi Piotr Zieliński.

Podczas zebrania w imieniu Wójta obecny był Sekretarz Gminy Lubawa - Adam Roznerski, który podziękował dotychczasowej Pani sołtys za pełnienie funkcji i wręczył kwiaty. 

Wybory na stanowisko sołtysa odbywały się w głosowaniu tajnym. Do konkursu na stanowisko sołtysa zgłosiły się dwie Panie. Większością głosów sołtysem wsi  została Pani Aleksandra Pielenc. W głosowaniu tajnym, zostali wybrani także członkowie Rady Sołeckiej: Emilia Majewska ,Jacek Wilbrandt, Jacek Buczkowski,Jolanta Kasprowicz, Joanna Pielenc i Guzowska Anna. 

(mz)

foto FB