Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 09 – 16.05.2011 r.

Opublikowano:

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych. Termin składania ofert upływa 13 maja o godz. 9:00. W ramach przetargu planuje się dostawę 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegóły dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.


DOFINANSOWANIE NA PLAC ZABAW

Został pozytywnie rozpatrzony wniosek Gminy Lubawa na „Remont i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Byszwałd” w ramach konkursu pod nazwą "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla", Działanie 1: Mała infrastruktura wiejska.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia przewiduje się prace konserwacyjne oraz zakup nowych zestawów zabawowych dla dzieci. Wartość projektu 20 tys. zł

DOFINANSOWANIE NA DROGĘ

Trwa przebudowa drogigminnej w Władykach. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka o długości 360 metrów. Dotacja w wysokości 100 tys. zł została przyznana ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

Firma Skanska S.A. z Warszawy rozpoczęła prace przy przebudowie drogi gminnej. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w którym startowało 10 firm. Decydującym kryterium wyboru była cena.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku ok. 1 kilometra. Będzie to kolejny etap inwestycji zakończonej w ubiegłym roku. Wówczas wyremontowano 500 metrowy odcinek nawierzchni od drogi nr 15. Przebudowa będzie kontynuowana aż do drogi Targowisko-Lubawa.

Koszt inwestycji wynosi 1 mln 289 tys. 189,13 zł. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg (tzw. „schetynówek).

Część druga inwestycji dotyczy przebudowy mostu. Za kwotę 109 tys. 303,40 zł firma Skanska S.A. m.in. wykona: roboty rozbiórkowe; roboty związane z wykonaniem nawierzchni i nasypów. Prace potrwają do 15 lipca.

WYBORY SOŁTYSÓW

We worek, 10 maja o godz. 9:30odbędzie się ostatnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w gminie Lubawa, na którym mieszkańcy Kazanic dokonają wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej.

FORUM EKOLOGICZNE

W dniach 12-13 maja wójt będzie uczestniczyłw XII Samorządowym Forum Ekologicznym. Tematem spotkania będzie aktualna problematyka gospodarowania odpadami i zanieczyszczeniami środowiska.

DZIEŃ STRAŻAKA

W piątek, 13 maja o godz. 13:00 wójtweźmie udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Iławie.

ŚWIĘTO ROLNIKÓW I ICH RODZIN

W sobotę, 14 maja zapraszamy wszystkich mieszkańców na Patronalne Święto Rolników i ich Rodzin – ŚWIĘTEGO IZYDORA. Uroczystości odbędą się w Lipach.

O godzinie 13:00 zaplanowano wykład prof. Józefa Szaniawskiego „Polska XXI wieku. Wyzwania, szanse, zagrożenia”. O godz. 14:00 – mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. O godz. 16:00 rozpocznie się blok artystyczny, po którym nastąpi zakończenie uroczystości.

100-LECIE OSP ROŻENTAL

W niedzielę, 15 maja o godz. 13:00 rozpoczną się uroczystości związane z obchodami 100-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu.

W ramach uroczystości zaplanowano m.in.: uroczystą mszę świętą (godz. 15:00), wręczenie odznaczeń, prezentację historii jednostki, strażacki poczęstunek, występy artystyczne oraz zabawę ludową.

KAMPANIA SPOŁECZNA – „POMAGANIE LUDZKA RZECZ”

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa rozpoczął kampanię społeczną„Pomaganie - ludzka rzecz”,której celem jest upowszechnienie informacji na temat wolontariatu.

Dodatkowo zapraszamy wszystkie osoby chętne do włączenia się w grupę wolontariuszy w gminie Lubawa. Biuro programu „Centrum Wolontariatu” Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa mieści się w Lubawie, przy ul. 19-stycznia 25 (budynek „Antares”). Wszelkich informacji udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy LubawaAleksandra Długokęckapod nr tel. (89) 645-30-30.