Stypendia dla najlepszych uczniów w gminie Lubawa. Torba medyczna dla Komisariatu Policji

Opublikowano:

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy (30 maja 2022 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub w sporcie. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom przekazali: wójt Tomasz Ewertowski oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski.  

Z siedmiu szkół  stypendium za wyniki osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 otrzymało łącznie 20 uczniów (11 stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz 9 stypendiów za wyniki w nauce).  Uczniów, którzy wyróżnili się w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 poznamy jesienią.

Wykaz uczniów, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2021/2022:

Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy:

Stypendium za osiągnięcia sportowe:

Hubert Kuczyński kl. VII b

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sampławie:

Stypendia za  osiągnięcia sportowe:

Bartosz Zakreta  kl. VIII

Oliwia Labicka kl. VIII

Maja Bartkowska kl. VII

Stypendia za wyniki w nauce:

Julia Leliwa kl. VIII

Piotr Kowalewski kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie:

Stypendia za osiągnięcia sportowe:

Jowita Jakubowska kl. VIII

Olga Wiśniewska  kl. V

Wiktoria Liberacka kl. V

Stypendia za wyniki w nauce:

Dominik Figger kl. VIII

Lena Wiśniewska kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu:

Stypendium  za osiągnięcia sportowe:

Julia Szauer kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego

Stypendium za wyniki w nauce:

Zuzanna Wiśniewska kl. VIII

Szkoła Podstawowa w Tuszewie:

Stypendia za wyniki w nauce:

Karolina Gaweł kl. VIII

Szymon Karbowski kl. VIII 

Julia Maćkiewicz kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach:

Stypendium za wyniki w nauce:

Aniela Izabela Olek kl. VIII

Stypendia za osiągnięcia sportowe:

Maja Banacka  kl. VIII

Karolina Kołodziejska kl. VIII

Laura Kamińska kl. VIII

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie   Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli Komendantowi Komisariatu Policji w Lubawie  podkom. Romanowi Gancarzowi  przenośny zestaw do udzielania  Pierwszej Pomocy  dla policjantów z Komisariatu w Lubawie.  

fB U.G. Lubawa  foto mz