ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JESZCZE BARDZIEJ ZYSKUJĄ DZIŚ NA ZNACZENIU

Opublikowano:

Inwazja Rosji na Ukrainę i związane z nią konsekwencje gospodarcze pokazują dziś jak kluczowa dla Europy jest suwerenność energetyczna. Bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju zależne jest nie tylko od tego czy posiadać będziemy zakontraktowane dostawy surowców, ale też skąd będą one pochodzić.

Uniezależnienie od surowców z Rosji, wskazane z powodów bezpieczeństwa, to także kolejny krok ku porzuceniu paliw kopalnych, których cena na obecnym poziomie drenuje nasze domowe budżety. Dlatego dziś priorytetem staje się dynamiczny rozwój nisko i zero-emisyjnych źródeł energii.

Odblokowanie rozwoju energetyki wiatrowej

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad projektem zmiany ustawy odległościowej (tzw. 10H), która obecnie blokuje możliwość budowy nowych elektrowni wiatrowych na 99% powierzchni naszego kraju. Zmiana tzw. zasady 10H  wprowadzonej w 2016 roku, jest kluczowa dla dalszego rozwoju technologii wiatrowej na lądzie, powstawania nowych inwestycji i możliwości wykorzystania taniej energii dla przemysłu. Nowe przepisy mają jednocześnie zapewnić właściwy poziom kontroli nad tym procesem przez samorządy gminne i społeczność lokalną, jak również odpowiedni poziom bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni wiatrowych przy pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców gmin, w których lokalizowane będą instalacje wiatrowe. Na terenie powiatu iławskiego zainstalowana do tej pory moc elektrowni wiatrowych wynosi 125,99 MW. Największa z nich znajduje się w gminie Kisielice.

Fotowoltaika po zmianach rozliczeń

Nowe zapisy ustawy o OZE wprowadzone w życie pod koniec ubiegłego roku, od kwietnia zmieniły zasady rozliczeń prosumentów z ilościowych na wartościowe, z tzw. net-meteringu na net-billing. Wśród konsumentów i całej branży wzbudziło to wiele obaw związanych z dalszą opłacalnością instalacji fotowoltaicznych.

Ustawodawca tłumaczy jednak, że ten niepokój jest nieuzasadniony, gdyż aktualne regulacje prawne wprowadzają różnego rodzaju zabezpieczenia, takie jak np. bilansowanie godzinowe, które podwyższa autokonsumpcję wyprodukowanej energii elektrycznej. Drugą ważną zmianą jest rozliczanie energii elektrycznej w jej wartości, czyli zamiana oddanych do sieci kW na wartość sprzedanej energii indeksowanej Rynkiem Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii, która jest rynkiem adekwatnym do tego, po ile w danym momencie sprzedawana jest energia elektryczna.

Według nowej regulacji środki ze sprzedaży energii wytworzonej przez przydomową instalację fotowoltaiczną będzie można wykorzystać do pokrycia całego rachunku za energię, w tym tzw. opłat stałych za jej dystrybucję, które dochodzą nawet do 400 zł rocznie. Nie było to możliwe we wcześniejszym systemie prosumenckim. 

Warto skorzystać z dofinansowania

Od 15 kwietnia ruszył nabór wniosków do czwartej edycji programu Mój Prąd skierowanej do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń.

Mój Prąd 4.0 został rozszerzony o możliwość dopłat do inwestycji z zakresu magazynowania energii. Łączna maksymalna wysokość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie może wynieść nawet  20,5 tys. zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: mojprad.gov.pl . Wciąż można korzystać także z programu „CZYSTE POWIETRZE”, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Dofinansowywany jest  m.in. zakup i montaż popularnych dziś pomp ciepła.  Szczegóły na stronie wfosigw.olsztyn.pl.

Kluczowy rozwój OZE

Od kilku lat branża odnawialnych źródeł energii przeżywa w Polsce ogromny rozwój. Nasz kraj dołączył do grona liderów w tym zakresie. Pod względem przyrostu rocznego zainstalowanej mocy w fotowoltaice zajmujemy miejsce w pierwszej czwórce krajów Unii Europejskiej. W samym powiecie iławskim w ciągu ostatnich 3 lat gminy wydały decyzje środowiskowe dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy aż 558,7 MW, w tym na terenie gminy Susz 313 MW, gminy Zalewo 115 MW, gminy Lubawa 113,7 MW oraz gminy Iława 17 MW.

Jeśli wszystkie planowane inwestycje doszłyby  do skutku, ilość energii wytwarzanej na terenie naszego powiatu ze słońca wzrośnie ponad stukrotnie! Właśnie w tym kierunku Polska powinna dalej podążać, jednocześnie modernizując sieci przesyłowe oraz budując magazyny energii. Oprócz tego, że energia produkowana ze źródeł odnawialnych jest rozwiązaniem ekologicznym, dziś stanowi dla nas także swoisty „bezpiecznik” ekonomiczny i geopolityczny. Dlatego rozwój OZE musi być priorytetem dla wszystkich, w tym rządu w sferze odpowiednich uregulowań prawnych.
 

Mateusz Szauer – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie

 

źródło: powiat-ilawski.pl