Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 28.04 – 06.05.2011 r.

Opublikowano:

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych. Termin składania ofert upływa 6 maja o godz. 9:00. W ramach przetargu planuje się dostawę 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegóły dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

DOFINANSOWANIE NA DROGĘ

Trwa przebudowa drogigminnej w Władykach. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka o długości 360 metrów. Dotacja w wysokości 100 tys. zł została przyznana ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

Firma Skanska S.A. z Warszawy rozpoczęła prace przy przebudowie drogi gminnej. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w którym startowało 10 firm. Decydującym kryterium wyboru była cena.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku ok. 1 kilometra. Będzie to kolejny etap inwestycji zakończonej w ubiegłym roku. Wówczas wyremontowano 500 metrowy odcinek nawierzchni od drogi nr 15. Przebudowa będzie kontynuowana aż do drogi Targowisko-Lubawa.

Koszt inwestycji wynosi 1 mln 289 tys. 189,13 zł. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg (tzw. „schetynówek).

Część druga inwestycji dotyczy przebudowy mostu. Za kwotę 109 tys. 303,40 zł firma Skanska S.A. m.in. wykona: roboty rozbiórkowe; roboty związane z wykonaniem nawierzchni i nasypów. Prace potrwają do 15 lipca.

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI SZKÓŁ

W czwartek, 05 maja o godz. 14:00odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół w celu omówienia organizacji nowego roku szkolnego.

Tego samego dnia o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie członków komisji drogowej.

SPOTKANIE W OLSZTYNIE

W czwartek, 05 maja o godz. 13:00 w Olsztynie wójt będzie uczestniczył w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

WOLONTARIAT I PCK

W piątek, 06 maja o godz. 15:00 w Gardzieniu odbędą się obchody Europejskiego Roku Wolontariatu, 90-lecia Młodzieży PCK oraz Międzynarodowego Roku Lasów.

KAMPANIA SPOŁECZNA – „POMAGANIE LUDZKA RZECZ”

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa rozpoczął kampanię społeczną „Pomaganie - ludzka rzecz”, której celem jest upowszechnienie informacji na temat wolontariatu.

Dodatkowo zapraszamy wszystkie osoby chętne do włączenia się w grupę wolontariuszy w gminie Lubawa. Biuro programu „Centrum Wolontariatu” Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa mieści się w Lubawie, przy ul. 19-stycznia 25 (budynek „Antares”). Wszelkich informacji udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa Aleksandra Długokęcka pod nr tel. (89) 645-30-30.