Życzenia dla sołtysów

Opublikowano:

Sołtysom i Radom Sołeckim

z okazji Dnia Sołtysa

najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności

i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym

składają

Przewodniczący                   Wójt
Rady Gminy Lubawa       Gminy Lubawa

Jan Laskowski              Tomasz Ewertowski