XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Radni przez aklamację podjęli dwie ważne dla lokalnej społeczności uchwały

Opublikowano:

25 lutego odbyła się sesja Rady Miasta Lubawa. Radni na prośbę burmistrza do porządku sesji wprowadzili dwa dodatkowe punkty. W sprawie stanowiska samorządu  miasta wobec agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę oraz uchylającą uchwałę Nr VI/ 73/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia umowy o współpracy partnerskiej z miastem Sławsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji.

Uchwałą Rady z dnia 25 lutego na podst. statutu miasta i stosownych aktów prawnych, Rada Miasta uchwala stanowisko Rady Miasta potępiające agresję wojsk rosyjskich  wobec Ukrainy.

W uzasadnieniu podkreślono:
W dniu 24 lutego nastąpił bezprecedensowy w obecnych czasach atak na suwerenne, demokratyczne europejskie państwo. Społeczność międzynarodowa oraz obywatele poszczególnych państw, nie powinni i nie mogą pozostać wobec takiego faktu obojętnym.
Ukraina jest bezpośrednim sąsiadem Polski i atak na naszego sąsiada, to nie tylko agresja wobec zaprzyjaźnionego państwa, to również potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.
Samorząd Miasta Lubawa, choć z racji swoich ustanowionych zadań nie ma bezpośredniego przełożenia na politykę międzynarodową, ma prawo i moralny obowiązek wyrażenia sprzeciwu i potępienia rosyjskiej agresji.
Rada Miasta jest głęboko przekonana, że każda choćby najmniejsza forma dezaprobaty i sprzeciwu wobec polityki Rosji, jest potrzebna i uzasadniona zwłaszcza, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu Polski, Europy i Świata.

Druga bardzo ważna uchwała podjęta podczas sesji to uchylenie uchwały Nr VI/ 73/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Sławsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji.

W uzasadnieniu podkreślono:
W roku 2011 rozpoczęła się historia współpracy miasta Lubawy z miastem Sławsk w obwodzie kaliningradzkim - Rosja. Samorządy miast podjęły stosowne decyzje o współpracy partnerskiej. Zakładała ona wieloletnią współpracę. Przedmiotem współpracy było dążenie do rozwijania wieloletnich, partnerskich stosunków z udziałem możliwie jak najszerszych kręgów społeczności lokalnych.
Przez te wszystkie lata stosunki miast Lubawy i Sławska układały się wzorowo. W pierwszej kolejności samorządy, a za nimi społeczności lokalne, młodzież szkolna oraz  przedstawiciele obydwu miast odwiedzały się prezentując dorobek kulturalny i sportowy, budując szacunek dla prezentowanych wartości.
W tym względzie nic się nie zmieniło. Wierzymy, że społeczności Lubawy i Sławska nadal mają do siebie wielki szacunek, sympatię i uznanie, wzajemne zaufanie i nikt tego nie jest w stanie zmienić. Ostatnie jednak wydarzenie polityczne, w tym bezprecedensowy na obecne czasy atak na suwerenne europejskie Państwo, nie pozwalają na dalsze utrzymywanie oficjalnej współpracy obydwu miast. Agresja rosyjskich wojsk na Ukrainę spowodowała, że jakakolwiek współpraca na poziomie samorządu nie jest możliwa. Gorąco wierzymy, że mieszkańcy Sławska zrozumieją, że nie jest to wymierzone w stosunku do nich. Mamy nadzieję, ze po unormowaniu się  sytuacji  międzynarodowej współpraca będzie mogła zostać wznowiona.

Obie uchwały zostały przyjęte przez radnych Rady Miasta Lubawa przez aklamację. Kilka dni temu została zdjęta gwiazda z obelisku na ul.Grunwaldzkiej w Lubawie. (mz)  

foto mz

GWIAZDA Z OBELISKU ZOSTAŁA USUNIĘTA