Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 11–18.04.2011 r.

Opublikowano:
Została wybrana oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa do remontu dróg. Spośród sześciu ofert wybrano ofertę Firmy S.D.T. Budownictwo Drogowe Spółka z o.o. z Susza. Planuje się zakup i dostawę do 1.700 ton kruszywa za cenę za 1 tonę – 66, 42 zł brutto. Umowa będzie obowiązywała do 30 września tego roku.

DOFINANSOWANIE NA DROGĘ

W tym tygodniu odbędzie się spotkanie robocze na drodze Grabowo-Wałdyki. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka o długości 360 metrów w Władykach. Dotacja została przyznana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BS

W poniedziałek, 11 kwietnia o godz. 10:00 wójt będzie uczestniczył w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubawie.

SZKOLENIE Z ZADAŃ OBRONNYCH

W dniach 12-13 kwietnia wójt weźmie udział w szkoleniu dla wójtów i burmistrzów województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

KONKURS IŁAWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W piątek, 15 kwietnia o godz. 18:00 odbędzie się Gala zamykająca XIV edycję Konkursu na Produkty i Lidera Innowacji Roku 2010 Powiatu Iławskiego organizowanego przez Iławską Izbę Gospodarczą. Gmina Lubawa bierze udział w konkursie w kategorii: inwestycja samorządowa: Budowa wielofunkcyjnej bazy sportowej na terenie Gminy Lubawa w 2010 roku.

DNI PAPIESKIE

W dniach 15 i 16 kwietnia wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubawa będą uczestniczyć w obchodach Dni Papieskich w Wieliczce. Spotkanie prezydentów, burmistrzów, wójtów organizowane jest przez Gminę Wieliczkę oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Trwają zebrania wiejskie dla wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Lubawa. Harmonogram:

12.04 godz. 09:30 – Rumienica
12.04 godz. 11:30 – Gutowo
13.04 godz. 09:30 – Losy
13.04 godz. 11:30 – Łążyn
14.04 godz. 09:30 – Lubstyn
14.04 godz. 11:30 – Lubstynek
15.04 godz. 9:30 – Omule
15.04 godz. 11:30 – Szczepankowo
18.04 godz. 9:30 – Czerlin
18.04 godz. 11:30 – Złotowo