UCZCZONO PAMIĘĆ POMORDOWANYCH KOBIET

Opublikowano:

W czwartek 20 stycznia, z okazji 77. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Stutthof - filii w Gutowie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem - miejscem pamięci „pochowanych tu bestialsko pomordowanych kobiet pochodzenia żydowskiego obywatelek Austrii, Czechosłowacji, Holandii, Jugosławii, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Radzieckiego - ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof filii w Gutowie”.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli: sołtys Gutowa Jadwiga Kasprowicz wraz z Rafałem Krauzewiczem, przedstawicielem Rady Sołeckiej, strażacy z miejscowej jednostki OSP: Bogusław Sarnowski, Tadeusz Radzimiński i prezes jednostki Arkadiusz Kasprowicz oraz sekretarz Gminy Lubawa Adam Roznerski.

Podczas drugiej wojny światowej (1939 – 1945) w granicach ziemi lubawskiej znajdowało się kilka podobozów Stutthofu: w Brzoziu Lubawskim, Głęboczku, Gutowie, Krzemieniewie, Naguszewie i Gwiździnach. Naziści przetrzymywali w nich żydowskie kobiety, które wykorzystywano do ciężkich prac fizycznych.

Największy z miejscowych podobozów znajdował się w Gutowie, gdzie  17 stycznia 1945 roku podjęto decyzję o likwidacji obozu. Więźniarki zamordowane przez Niemców zostały pogrzebane przez miejscową ludność w zbiorowej mogile niedaleko szkoły.

UG  Lubawa