SUKCESY ELEKTRYKÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBAWIE

Opublikowano:

Grudzień 2021 r. okazał się niezwykle szczęśliwy dla uczniów Zespołu Szkół w Lubawie, którzy zdobyli aż dwie nagrody w konkursie ogłoszonym przez ENERGA-OPERATOR SA. Konkurs ten skierowany był do szkół średnich i zawodowych współpracujących z ENERGA-OPERATOR SA w ramach umów patronackich i programu „Energ(i)a do nauki”.

Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu projektu, który powstał lub mógłby powstać przy wykorzystaniu sprzętu sfinansowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.
Spośród 15 prac konkursowych nadesłanych z różnych szkół, Komisja Konkursowa wyłoniła 6 najbardziej interesujących. Wśród nich znalazły się dwie  przygotowane przez uczniów Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół w Lubawie.

I miejsce zdobył projekt „Pracownia elektryczna z modelem linii napowietrznej”. Powstał on przy wykorzystaniu sprzętu sfinansowanego przez ENERGA-OPERATOR SA i polegał na remontach pracowni elektrycznych, ich wyposażeniu oraz budowie modelu izolowanej linii napowietrznej.

II miejsce zdobył projekt „Stanowisko do symulacji instalacji elektrycznej działającej w systemie off-grid”. Nagrodzona praca przedstawiała projekt stanowiska fotowoltaicznego do badania instalacji elektrycznej wykonanej w systemie off-grid, który mógłby powstać we współpracy z ENERGA-OPERATOR SA.

Nagrody w wysokości 15.000 i 10.000 zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni elektrycznych w lubawskim Zespole Szkół, dzięki czemu uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić umiejętności, a może nawet zdobywać kolejne nagrody.
 

materiał ZS w Lubawie