Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - procedura

Opublikowano:

W nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, ustanowiony został Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decyzję o nadaniu Medalu podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.

W związku z powyższym Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lubawa informuje, że procedura nadania medalu uruchamiana jest po wcześniejszym zgłoszeniu par obchodzących w danym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Lubawa Fijewo nr 73, 14-260 Lubawa.

Odznaczenie nie jest przyznawane osobom karanym a sama procedura związana z nadaniem medalu trwa do 6 miesięcy. Zgłoszenia osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim mogą dokonać zarówno sami jubilaci, jak i najbliższa rodzina.

Wójt Gminy Lubawa corocznie organizuje uroczyste wręczanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par, które stale zamieszkują na terenie gminy Lubawa. Jubilaci, którzy dotychczas nie otrzymali Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i obchodzą "okrągłą" rocznicę pożycia małżeńskiego np. 60-lecie, 70-lecie itp. mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego celem uruchomienia procedury jego nadania.

UG Lubawa