VI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:
W czwartek, 31 marca o godz. 8:00 odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas sesji obecnych było 13 radnych.

W sprawozdaniu  z działalności między sesjami wójt przedstawił Wysokiej Radzie informacje m.in:  o   rozstrzygnięciu przetargu na  kruszywo przeznaczone  na remonty dróg gminnych, przebudowie  drogi gminnej we wsi Targowisko na kwotę  1 289 089 zł oraz przebudowie mostu na  kwotę   109 303 (do 15  lipca 2011) .
Inwestycja  ta w 90 % refundowana jest z  Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg. Ogłosił też przetarg na remont dachu remizy  w Rożentalu.

Po odczytaniu sprawozdania nie było żadnych pytań i wniosków, radni przeszli do omawiania dalszych punktów porządku sesji.

Rada Gminy Lubawa udzieliła dotacji finansowej powiatowi iławskiemu  na dofinansowanie  zadania celowego  dla organizacji pozarządowej  w wysokości 2 tys złotych.

Sesja  trwała 40 kilka minut, ponieważ  tematy  omawaine podczas sesji były rozpatrywane na  Komisjach Wspólnych Rady przed  sesją. (mz)