Gmina Lubawa z wysoką (ok. 15 mln) skutecznością w pozyskiwaniu środków na inwestycje w 2021 roku

Opublikowano:

W roku 2021, do dnia dzisiejszego, na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Lubawa pozyskała łącznie 14 milionów 600 tysięcy złotych z rządowych i unijnych programów dofinansowań. 

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do gminy Lubawa wpłynęło łącznie 5 mln 600 tys. zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grabowo i Wałdyki:

1. budowę drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Grabowo (przy cmentarzu),

2. budowę drogi gminnej nr 147022N i 147048 w miejscowości Grabowo,

3. oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III w miejscowościach Grabowo oraz Wałdyki.

Wsparciem gminnych inwestycji drogowych były także środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 3 mln zł na:

1.przebudowę drogi gminnej w Sampławie

2. oraz II etap przebudowy drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki w miejscowości Pomierki.

Kolejne dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln 800 tys. zł (w ramach PROW) to środki na realizację programu telemetrycznego przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa.

Dopełnieniem są środki pozyskane z rządowego funduszu Polski Ład. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Tak też zrobiła Gmina Lubawa. Wszystkie trzy wnioski zostały ocenione pozytywnie. Przyznana kwota dofinansowania w wysokości prawie 4 milionów złotych zasili następujące inwestycje:

1. przebudowa drogi gminnej nr 147003N Kazanice – Rodzone w miejscowości Kazanice (wartość inwestycji 1 mln 300 tys. zł, dofinansowanie 1 mln 235 tys. zł),

2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowości Mortęgi – ul. Dworcowa w Lubawie – uzupełnienie (wartość inwestycji 337 tys. 879,76 zł, dofinansowanie 320 tys. 985,77 zł),

3. wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie gminy Lubawa (wartość inwestycji 2 mln 434 tys. zł, dofinansowanie 2 mln 190 tys. 600 zł).

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. 
Gmina przygotowuje się już do aplikowania w kolejnej edycji tego programu. Planowany termin realizacji to listopad-grudzień 2021.

II etap przebudowy drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki w miejscowości Pomierki  - jedna z tegorocznych inwestycji zrealizowana przy wsparciu środków z rządowych  dofinansowań

Źródło: UG Lubawa