Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 21 - 28.03.2011 r.

Opublikowano:
PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

Wójt podpisał umowę z firmą Skanska S.A. z Warszawy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku ok. 1 kilometra. Będzie to kolejny etap inwestycji zakończonej w ubiegłym roku. Wówczas wyremontowano 500 metrowy odcinek nawierzchni od drogi nr 15. Przebudowa będzie kontynuowana aż do drogi Targowisko-Lubawa.

W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne; roboty związane z odwodnieniem, wykopami i montażem urządzeń sanitarnych; wykonanie i poszerzenie jezdni, ułożenie chodników i wykonanie zatoki autobusowej. Koszt inwestycji wynosi 1 mln 289 tys. 189,13 zł. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg (tzw. „schetynówek).

Część druga inwestycji dotyczy przebudowy mostu. Za kwotę 109 tys. 303,40 zł firma Skanska S.A. m.in. wykona: roboty rozbiórkowe; roboty związane z wykonaniem nawierzchni i nasypów. Termin realizacji inwestycji do 15 lipca 2011 r.

DOSTAWA KRUSZYWA

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa do remontu dróg. Przewiduje się zakup 1700 ton (parametry kruszywa znajdują się na stronie internetowej BIP oraz w specyfikacji). Termin składania ofert upływa w środę, 23 marca o godz. 9:00.

POSIEDZENIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZRZESZENIA LZS

We wtorek, 22 marca o godz. 12:30 wójt weźmie udział w statutowym Plenarnym Posiedzeniu Rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS, na którym odbędzie się m.in. podsumowanie działalności Zrzeszenia za miniony rok oraz wyróżnione zostaną sportowo najlepsze samorządy oraz kluby województwa w 2010 roku. Zebranie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

W poniedziałek, 28 marca rozpoczynają się zebrania wiejskie dla wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Lubawa. Pierwsze wiejskie zebrania wyborcze odbędą się 28 marca w Tuszewie (godz. 9:30) oraz w Mortęgach (godz. 17:00).

WYBORY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Z dniem 3 lutego 2011 roku upływa III kadencja organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Kolejne wybory zostały wyznaczone na niedzielę, 3 kwietnia. Wybory do Izby Rolniczej w województwie warmińsko-mazurskim zostaną przeprowadzone przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. W gminie Lubawa punkt wyborczy będzie mieścił się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.