Starostowie dożynkowi 2021 w gminie Lubawa

Opublikowano:

29 sierpnia 2021 roku w Tuszewie odbędą się Dożynki Gminne Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą mieszkańcy Tuszewa:

Starościna:
Anna Ziółkowska

wspólnie z mężem Marcinem od 8 lat prowadzi gospodarstwo rolne w Tuszewie. Gospodarstwem tym wcześniej zarządzali rodzice męża. Małżeństwo jest już czwartym pokoleniem rolników w rodzinie. Główne zajęcie to hodowla bydła opasowego w ilości ok. 60 sztuk oraz uprawa 36 hektarów ziemi, głównie zbóż, rzepaku i ziemniaków.

Państwo Ziółkowscy jako jedyni w miejscowości uprawiają ziemniaki przemysłowe. W gospodarstwie nie brakuje nowoczesnej zabudowy oraz parku maszynowego. Małżeństwo planuje dalszy rozwój systematycznie powiększając stado oraz inwestując w kolejne maszyny.
Państwo Ziółkowscy mają czworo dzieci: Antonina – 7 lat, Marceli – 5 lat, Amelia – 4 lata i Maurycy – 3 miesiące.

Starosta:
Andrzej Gacioch

od 2012 roku wspólnie z małżonką Dorotą prowadzi gospodarstwo rolne, które przejął po rodzicach, na których wsparcie i pomoc ciągle może liczyć. W codziennej pracy pomaga także brat Mariusz z żoną Martą. Gospodarstwo o łącznej powierzchni (wraz z dzierżawą) 120 hektarów ukierunkowane jest na produkcję zwierzęcą – hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (ok. 220 loch).

Roczna sprzedaż tuczników utrzymuje się na poziomie 6 tys. sztuk. W uprawie dominuje rzepak i zboża z przeznaczeniem dla własnej hodowli zwierząt. W planach jest ciągła rozbudowa i rozwój gospodarstwa oraz powiększanie parku maszynowego. Małżeństwo wspólnie wychowuje dwóch synów: 7-letniego Kacpra i 3,5-rocznego Maksymiliana.

UG Lubawa


Starościna Anna Ziółkowska z rodziną 

Starosta Andrzej Gacioch z rodziną