Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 28.02 - 08.03.2011 r.

Opublikowano:

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP

Dobiegają końca Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lubawa. W czwartek, 4 marca o godz. 18:00 nowe władze jednostki wybiorą ochotnicy z Prątnicy oraz z Łążyna. 11 marca zebrania odbędą się w OSP Szczepankowo i w OSP Omule, 18 marca – OSP Rumienica, OSP Gutowo, OSP Kazanice.
 

PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

Wpłynęło 10 ofert na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko”. Wybrana została oferta firmy SKANSKA S.A. z Warszawy. Zadanie zostało podzielone na 2 części.

Część Nr 1
Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko – za kwotę 1 mln. 289 tys. 189, 13 zł
W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
- roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z odwodnieniem, wykopami, montażu urządzeń sanitarnych;
- roboty związane z wykonaniem jezdni;
- roboty związane z poszerzeniem jezdni;
- roboty związane z wykonaniem zjazdów indywidualnych;
- roboty związane z ułożeniem chodników;
- roboty związane z wykonaniem zatoki autobusowej;

Na to zadanie Gmina otrzyma 50 proc. dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg (tzw. „schetynówek”).
Część Nr 2
Przebudowa mostu – droga w m. Targowisko – za kwotę 109 tys. 303,40 zł
W zakres realizacji zamówienia wchodzą m.in.:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty związane z wykonaniem części przelotowej polegające między innymi na ułożeniu części przelotowej przepustu;         
- roboty związane z wykonaniem nawierzchni;         
- roboty związane z wykonaniem nasypów;         
- roboty związane z regulacją ruchu;

Umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach. Termin realizacji inwestycji do 15 lipca 2011 r.

REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA

We wtorek, 8 marca o godz. 12:00 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie odbędzie się Regionalna Konferencja Rolna zatytułowana: „Przyszłość polskiej wsi – zagrożenia i nadzieje”.