Gmina Wiejska Lubawa otrzymała 3 mln zlotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opublikowano:

W dniu dzisiejszym 31 marca wojewodowie poinformowali samorządy w kraju o wynikach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Drugi nabór wniosków do RFIL trwał od 10 do 28 grudnia.

W ramach drugiego naboru do podziału było 1,65 mld zł. Wcześniej w ramach naboru rozdzielono już 4,35 mld zł, a kolejne 6 mld zł podzielono między samorządy. W sumie do budżetów JST trafi więc 12 mld zł. Dodatkowo 1 mld zł został przeznaczony na wsparcie dla gmin górskich z przeznaczeniem na infrastrukturę turystyczną.

Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzymało 84 074 790,90 zł - 22 gminy województwa.  

Gmina Wiejska Lubawa otrzymała 3 mln złotych z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako jedyna z powiatu iławskiego. 

- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, części zachodniej w miejscowości Grabowo oraz Wałdyki (1 mln zł);
- na przebudowę ok. 740 m drogi gminnej nr 147047N o szer. 6 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m, oświetleniem i kanałem technicznym (2 mln zł).
 

źródło: PAP 
foto: PAP /Adam Warżawa