Oferta pracy na kierownicze stanowisko w biurze Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Opublikowano:

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, do którego należy także Powiat Iławski, ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze.  Od kandydatów wymaga się znajomości m.in. zagadnień z zakresu zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE oraz doświadczenia w realizacji tych projektów. Biuro Związku znajduje się w Ostródzie.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1_2021

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej

Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o niekaralności

Fot. Archiwum Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego


źródło :powiat-ilawski.pl