Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 14 - 21.02.2011 r.

Opublikowano:
PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko”. Możliwość składania ofert częściowych:

Część Nr 1
Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko
W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
- roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z odwodnieniem, wykopami, montażu urządzeń sanitarnych;
- roboty związane z wykonaniem jezdni;
- roboty związane z poszerzeniem jezdni;
- roboty związane z wykonaniem zjazdów indywidualnych;
- roboty związane z ułożeniem chodników;
- roboty związane z wykonaniem zatoki autobusowej;

Część Nr 2
Przebudowa mostu – droga w m. Targowisko
W zakres realizacji zamówienia wchodzą m.in.:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty związane z wykonaniem części przelotowej polegające między innymi na ułożeniu części przelotowej przepustu;         
- roboty związane z wykonaniem nawierzchni;         
- roboty związane z wykonaniem nasypów;         
- roboty związane z regulacją ruchu;

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz dokumentacji stanowiącej załączniki specyfikacji. Szczegóły dostępne w Urzędzie Gminy Lubawa oraz na stronie internetowej BIP. Oferty można składać do 17 lutego do godz. 9:00.

OCHOTNICY W SYSTEMIE

W piątek, 18 lutego w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Złotowie o godz. 18:00 odbędzie się uroczyste włączenie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Będzie to pierwsze takie wyróżnienie dla druhów w powiecie iławskim od 7 lat.

ZARZĄD OSP

W piątek, 18 lutego o godz. 18:00 odbędą się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie oraz w Wałdykach.

Harmonogram zebrań w pozostałych jednostkach OSP z terenu gminy Lubawa:
25 lutego, godz. 18:00 – OSP Rakowice, OSP Targowisko
04 marca, godz. 18:00 – OSP Prątnica, OSP Łążyn
11 marca, godz. 18:00 – OSP Szczepankowo, OSP Omule
18 marca, godz. 18:00 – OSP Rumienica, OSP Gutowo, OSP Kazanice

SESJA RADY POWIATU

W czwartek, 17 lutego o godz. 13:00 odbędzie się V sesja Rady Powiatu Iławskiego.