Komunikat Wójta Gminy Lubawa

Opublikowano:

Szanowni Mieszkańcy
Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.
Wizyty w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie PUAP/uglubawa/SkrytkaESP lub e-mail urzad@gminalubawa.pl.

Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter). Wnioski w wersji papierowej można składać w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na listy zawieszonych w holu Urzędu Gminy. Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godz. 9:00 – 13:00.
Rekomendujemy dokonywanie płatności droga elektroniczną na konto:
Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz
zachowywania dystansu podczas wizyty w Urzędzie.
Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy o stosowanie się do wytycznych.

  Wójt
/-/ Tomasz Ewertowski

UG Lubawa