XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

27 listopada br. odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miasta. Przed głosowaniem porządku obrad sesji, radny Tomasz Gul w imieniu radnych Inicjatywa dla Lubawy złożył wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego podwyżki opłaty za pobyt dziecka w żłobku do 520 zł.

W uzasadnieniu podkreślił, iż w ubiegłym roku podniesiono z 350 do 500 zł i stawki w naszym mieście są najwyższe w regionie. We wniosku radny podał opłaty jakie obowiązują w innych miejscowościach regionu: Ostróda - 110 zł., Iława - 200 zł., Nowe Miasto Lub. rodzice nie płacą, Lidzbark- 350 zł.

Burmistrz zgłosił jednak wniosek przeciwny i mówił, że to nie podwyżka tylko jedynie waloryzacji tej opłaty o wskaźnik inflacji. Wniosek formalny Tomasza Gula został odrzucony. Za zdjęciem tego punktu z porządku głosowali tylko radni z klubu Inicjatywa dla Lubawy - Tomasz Gul, Patryk Łowin i Piotr Pokojski.

Zanim radni przystąpili do dalszych obrad burmistrz Maciej Radtke wraz z przewodniczącym Rady Miasta Janem Sarnowskim symbolicznie uhonorowali drużynę Klubu Sportowego Constract Lubawa, która kilka miesięcy temu zdobyła Puchar Polski w Futsalu. Burmistrz podziękował Pani Bożenie Knabe, kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która pracowała od 1992 roku i odeszła na emeryturę . Nową kierowniczką MOPS została pochodząca z Lubawy Pani Iwona Zielińska.

W dalszej części sesji radni przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2021 – 2023, a kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie żłobka. Radny Tomasz Gul zabrał głos w tym punkcie oświadczając, że podnoszenie stawek jest najprostszym rozwiązaniem, a na przykład w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie do żłobka uczęszcza obecnie 36 dzieci, rodzice w ogóle nie płacą, ponieważ miasto napisało projekty, aby pozyskać środki. Radny w zaapelował raz jeszcze, aby wziąć to pod rozwagę i może poszukać w przyszłości innych rozwiązań, a na razie wstrzymać się od tej podwyżki. Uchwała jednak, przy 3 głosach przeciwnych (Gul, Łowin, Pokojski) została podjęta, czyli 520 złotych).

Radni podjęli uchwałę i nadali nazwę jednej z ulic nazwę „Narzędziowa” kolo ul. Przemysłowej oraz podnieśli stawki podatku od środków transportowych o 3,9% (przy 3 głosach przeciw  radnych klubu Inicjatywa dla Lubawy).Uchwalono zmiany w tegorocznym budżecie po stronie dochodów i wydatków jednogłośnie.

W punkcie pytania i wolne wnioski głos zabrał radny Patryk Łowin, który zapytał o nową gazetę, która została wydana przez Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie i pierwszy numer gazety pokazał się u mieszkańców Lubawy i poprosił burmistrza o odpowiedź na piśmie na następujące pytania:

Jaki jest miesięczny koszt wydania oraz dystrybucji gazetki?
Które jednostki miejskie oraz podległe miastu ponoszą te koszty?
Kto konkretnie, ilu pracowników i w jakich instytucjach, zajmuje się dystrybucją?
Na jakich zasadach i w jakiej jednostce zatrudniony jest jej redaktor naczelny?
Czy znane są panu okoliczności zwolnienia pana redaktora naczelnego przez poprzedniego pracodawcę? Jest nim wydawca Głosu Lubawskiego.

Na  podst. youtube opr. mz  
foto: p/sc

Sesja Rady Miasta https://bit.ly/2K6zDsM