Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 07-14.12.2020

Opublikowano:

KONFERENCJA – SZANSE I WYZWANIA
7 i 8 grudnia wójt będzie uczestniczył w konferencji w formule on-line organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie 2030 – szanse i wyzwania” zainauguruje proces monitorowania wojewódzkiej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W piątek 11 grudnia wójt weźmie udział w webinarium pt. „Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”. Organizatorem internetowego seminarium jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie.

INWESTYCJE

Został ogłoszony przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Otwarcie ofert nastąpi 10.12.2020 roku.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego oraz niepublicznego przedszkola specjalnego „Orewiaczek” z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych.” Zadanie należy zrealizować od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Otwarcie ofert nastąpi 28 grudnia 2020 r. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie BIP Gminy Lubawa.

Do 11 grudnia potrwają prace remontowe w strażnicy OSP Zielkowo i w świetlicy. Zadanie realizuje firma Usługi Ogólnobudowlane Maciej Roszak.Zrealizowano czyszczenie stawu w miejscowości Szczepankowo wraz z wywozem urobku. Zlecenie wykonała firma MAR-POL z Cetek.

Została podpisana umowa na zwalczanie skutków zimy z Mirosławem Okuniewskim, firmą MUSA, Sławomirem Krajewskim, LPB Zdzisław Wierzbowski i Lubawską Spółką Komunalną.

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII

Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.
Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP/uglubawa/SkrytkaESP lub drogą mailową urzad@gminalubawa.pl.

Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter).Wnioski w wersji papierowej można złożyć w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, zawieszonych w wejściu do budynku B.Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach 9:00-13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną na konto: Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyt w Urzędzie.

UG Lubawa