Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 23-30.11.2020

Opublikowano:
DOFINANSOWANIE NA STRAŻ

W środę 18 listopada wójt Tomasz Ewertowski oraz skarbnik Gminy  Anna Jędrychowska w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku". Łączny koszt zadania wynosi 266.500 zł w tym dotacja w kwocie 75.000 zł. Termin realizacji zadania do 31.12.2020 roku.

GMINNE INWESTYCJE

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej na odcinku Omule-Szczepankowo w miejscowości Szczepankowo. Zadanie, które zrealizowała firma MUSA polegało między innymi na poszerzeniu pasa jezdnego, ułożeniu warstwy z mieszanki kruszyw i przebudowie zniszczonego przepustu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80 tys. zł.Zakończył się remont Ośrodka Zdrowia w Prątnicy, który polegał na wymianie centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Zadanie o wartości ok. 58 tys. zł wykonała firma Skiba z Brodnicy.

MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH

Zakończyła się modernizacja czterech boisk sportowych na terenie gminy Lubawa. W ramach zadania na boisku sportowym w Sampławie dokonano montażu systemu automatycznego nawadniania wraz z przyłączem do sieci, w Grabowie zostały zakupione dwie wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych oraz dwie bramki przenośne. Natomiast na boiskach sportowych w Prątnicy i Kazanicach przeprowadzono aerację, piaskowanie, dosiew trawy oraz nawożenie mineralne. Projekt o wartości 97 tys. zł otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 45 tys. zł w ramach programu„Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.”

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Do 30.11.2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny. W związku z powyższym Rolnicy proszeni są o aktywny udział w spisie. Można to zrobić odbierając telefon od rachmistrza, spisując się przez telefon lub robiąc to samodzielnie przez Internet (na przeprowadzenie samospisu Rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji).

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić na infolinii spisowej pod numerem tel. 22 279 99 99 lub na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz  Dzięki danym zebranym podczas spisu podejmowane są działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym.

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII

Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP/uglubawa/SkrytkaESP lub drogą mailową urzad@gminalubawa.pl.

Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter).Wnioski w wersji papierowej można złożyć w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, ustawionych w wejściu do budynku B. Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach 9:00-13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną na konto: Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyt w Urzędzie.

ZMIANA FORMUŁY PRACY BIBLIOTEKI GMINNEJ

Od 7 listopada do 29 listopada 2020 roku Biblioteki Publiczne Gminy Lubawa w Rożentalu, Byszwałdzie oraz Prątnicy pozostają zamknięte dla Czytelników. W związku z zaistniałą sytuacją jest możliwy kontakt telefoniczny: udostępnianie kodów do książek elektronicznych/IBUKÓW LIBRA/, skanowanie materiałów bibliotecznych w granicach przewidzianych przepisami prawa autorskiego i wysyłanie ich w formie elektronicznej do Czytelników, utrzymywanie kontaktu telefonicznego z osobami starszymi oraz w sprawach pilnych.

Termin zwrotów wypożyczonych zbiorów bibliotecznych zostaje automatycznie przedłużony. Numery telefonów do poszczególnych bibliotek: Rożental  -  tel. 518 – 547 – 044; Byszwałd - tel. 796  - 096 – 392, komunikator Facebook; Prątnica  -  tel. 518  -547 - 019

UG Lubawa