KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBAWA

Opublikowano:

Szanowni Mieszkańcy
W związku z wprowadzeniem od dnia 10 października 2020 r. „czerwonej strefy” w powiecie iławskim, spowodowanej pandemią koronawirusa, Urząd Gminy Lubawa
pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.
Wizyty w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP/uglubawa/SkrytkaESP lub drogą mailową urzad@gminalubawa.pl.

Interesanci będą przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter).
Wnioski w wersji papierowej będzie można złożyć w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, ustawionych w holu Urzędu Gminy.
Kasa Urzędu nie będzie obsługiwać płatności gotówkowych. Płatności będzie można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach 9:00-13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną na konto: Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyt w Urzędzie.
Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy o stosowanie się do nowych wytycznych.

            Wójt
/-/ Tomasz Ewertowski