Przebudowa drogi w Gierłoży Polskiej w gminie Lubawa

Opublikowano:

W  poniedziałek 18 sierpnia odbył się ostateczny odbiór inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 147038N w miejscowości Gierłoż Polska. W odbiorze uczestniczyli: przedstawiciele inwestora: wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, wice wójt Marian Licznerski oraz inspektor nadzoru Grzegorz Drzycimski, przedstawiciele wykonawcy, którym była firma Drogomex Sp. z o.o. z Pruszkowa oraz przedstawiciele społeczności lokalnej: radni Joachim Dutkiewicz, Zbigniew Trzeszewski oraz sołtys Dominik Sadowski.

W ramach zakończonej inwestycji przebudowanych zostało 1236 m bieżących drogi wraz z poboczami, zjazdami i odwodnienie. Powstał także chodnik, dwa perony dla autobusów, oświetlenie i przejścia dla pieszych. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 1682447,32 zł, kwota dofinansowania to: 1177713,12 zł. Po uroczystym poświeceniu drogi przez ks. proboszcza Zdzisława Licznerskiego uczestniczy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. 

UG Lubawa