Komunikat Wójta Gminy Lubawa

Opublikowano:

Szanowni Mieszkańcy!

Od 25 maja Urząd Gminy Lubawa zostaje udostępniony dla interesantów, w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, w pozostałe dni w godz. 7:00 – 15:00.
Interesantów obowiązują środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki oraz dezynfekcja rąk w holach budynków. Przy danym stanowisku obsługi może znajdować się tylko 1 osoba.

Kasa Urzędu będzie otwarta w poniedziałki w godz. 9:00 – 15:00, w pozostałe dni w godzinach 8:00 – 14:00. Zaleca się dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych. Dodatkowo uruchomiono terminal płatniczy w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Rekomenduje się dokonywanie opłat drogą elektroniczną
BNP Paribas Bank Polska SA 37 2030 0045 1110 0000 0045 2720.


Nadal zaleca się zostawianie korespondencji w holu Urzędu Gminy (budynek B), gdzie jest wystawiona skrzynka podawcza na korespondencję.Rekomenduje się załatwianie spraw drogą elektroniczną:
e-mail urzad@gminalubawa.pl lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP/uglubawa/SkrytkaESP albo telefonicznie.

Wójt
/-/ Tomasz Ewertowski