Komunikat Wójta Gminy Lubawa

Opublikowano:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i interesantów prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w urzędzie gminy.

Urząd Gminy Lubawa będzie otwarty jak dotychczas w godzinach pracy 8.00 – 16.00 (poniedziałek) oraz 7.00 – 15.00 (wtorek – piątek).
Jednakże prosimy o załatwianie spraw w formie telefonicznej, elektronicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP, zachęcamy do dokonywania płatności drogą bankowości elektronicznej.

Prosimy o kontakt:

telefonicznie pod numerem:  89 645 54 10
mailowo na adres: urzad@gminalubawa.pl
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP /uglubawa/SkrytkaESP
drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa

Prosimy o dokonywanie opłaty drogą elektroniczną:
BNP Paribas Bank Polska S. A. 37 2030 0045 1110 0000 0045 2720

Apelujemy o rozwagę i osobiste załatwianie spraw w urzędzie jedynie w sprawach ważnych i pilnych.

Wójt Gminy Lubawa
/-/ Tomasz Ewertowski

Wykazy numerów telefonicznych poszczególnych referatów/stanowisk
w Urzędzie Gminy Lubawa:


Referat Organizacyjno-Oświatowy

- kadry i oświata 645-54-18 / 645-54-47
- obsługa Rady Gminy 645-54-17

Referat Finansowo-Oświatowy
- księgowość budżetowa gminnych jednostek organizacyjnych 645-54-54
- stypendia / ewidencja środków trwałych szkół  645-54-22
- płace / fundusz świadczeń socjalnych 645-54-29

Referat Finansowo-Podatkowy

- księgowość budżetowa 645-54-19 / 645-54-49
- kasa 645-54-20
- rachunkowość zobowiązań pieniężnych 645-54-21
- płace / ewidencja środków stałych 645-54-56
- wymiar podatków 645-54-23 / 645-54-28

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

- działalność gospodarcza i zamówienia publiczne 645-54-60 / 645-54-42
- rolnictwo, leśnictwo, utrzymanie dróg, gospodarka gruntami i lokalami 645-54-43 / 645-54-44
- budownictwo, gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska 645-54-45 / 645-54-46

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw:

- obywatelskich 645-54-36
- obronnych, ochrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej 645-54-40
- promocji gminy 645-54-25

Urząd Stanu Cywilnego - 645-54-37

UG Lubawa